Transformarea digitală poate fi definită ca procesul de integrare a tehnologiilor digitale în activitățile zilnice ale unei companii pentru a îmbunătăți eficiența, eficacitatea și flexibilitatea acesteia. În acest context, sistemul iflows.com joacă un rol crucial în susținerea transformării digitale în cadrul unei companii.

Programul Național de Modernizare a României (PNNR) oferă oportunități unice pentru companii de a-și digitaliza procesele de business și de a se alinia cu standardele globale. Una dintre aceste oportunități este grant-ul de până la 100.000 euro pe întreprindere destinat digitalizării IMM-urilor, aferent Investiției I3 din cadrul Componentei C9 a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

La iflows.com, suntem mândri să fim parte a acestui proces de transformare digitală și să oferim soluții inovatoare pentru managementul operațional. Platforma noastră, iflows.com, se poziționează la intersecția dintre soluțiile de project management și ERP, oferind o abordare integrată și eficientă pentru gestionarea afacerii.

Soluția noastră de management operațional, iflows.com, este proiectată pentru a oferi o abordare centralizată și automatizată a activităților de business, de la gestionarea proiectelor și task-urilor la automatizarea proceselor de back-office. Aceasta îmbunătățește productivitatea, reduce erorile și oferă o imagine clară asupra activităților și performanțelor întreprinderii.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil poate varia între anumite limite, care sunt definite în funcție de mărimea companiei:

  • 20.000 – 30.000 EURO – pentru microîntreprinderi : Cofinanțare 0%
  • 20.000 – 50.000 EURO – pentru întreprinderi mici : Cofinanțare 10%
  • 50.000 – 100.000 EURO – pentru întreprinderile mijlocii : Cofinanțare 10%

Candidații potențiali trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • sunt clasificați ca fiind IMM-uri, adică întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi; această clasificare trebuie să fie valabilă la momentul depunerii cererii de proiect și la semnarea contractului de finanțare;
  • au fost fondate cel mai târziu la data de 31 decembrie 2021;
  • nu au avut activitatea întreruptă sau suspendată în anul 2022;
  • au obținut profit din activitate (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • se angajează să cofinanțeze din surse proprii, conform condițiilor acestei scheme de ajutor.

"Transformarea digitală nu este doar un trend, ci este un mod de a face afaceri în secolul 21!". Prin adoptarea tehnologiilor digitale și participarea la acest program de finanțare, întreprinderile pot face pași importanți în procesul de transformare digitală și pot să-și îmbunătățească performanța și eficiența într-un mod durabil.

Întreaga echipă iflows stă la dispoziția clienților în fiecare etapă a procesului, oferind suport și consultanță pentru a le facilita decizia și a asigura o implementare reușită a platformei de management operational. Înțelegem importanța acestei investiții pentru clienții noștri și ne asigurăm că suntem alături de ei la fiecare pas, oferind informații despre programul de finanțare și asistență în procesul de aplicare, precum și suport tehnic și training pentru utilizarea eficientă a platformei.