Acord de Licentiere

Termeni și Condiții

Ultima Actualizare: 08 Iunie 2023 11:57

Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice alți termeni și politici la care se face referire aici și sunt încorporați aici prin referire, fac parte integrantă din CONTRACT, astfel cum sunt modificați din când în când.

Acești „Termeni” constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic de la data intrării în vigoare așa cum este definit mai jos, care reglementează accesul și utilizarea site-ului iflows.com. Acești Termeni sunt între iflows, iflows.com, Vânzător, „noi” sau „nostru” și dvs., fie individual, fie în numele angajatorului dumneavoastră sau al oricărei alte entități pe care o reprezentați („dvs.” sau „al dumneavoastră” CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR). iflows poate folosi afiliații săi și furnizori de servicii terți pentru a procesa și/sau încasa plata de la dvs. În cazul în care vă reprezentați angajatorul sau altă entitate, declarați prin prezenta că (i) aveți autoritatea legală deplină de a vă obliga angajatorul sau acea entitate (după caz) la acești Termeni; și (ii) după citirea și înțelegerea acestor Termeni, sunteți de acord cu acești Termeni în numele angajatorului dumneavoastră sau al entității respective (după caz), iar acești Termeni vor obliga angajatorul dumneavoastră sau o astfel de entitate (după caz). VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SUNTEȚI CONSIDERAT UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL ANGAJATORULUI SAU AL ENTITĂȚII DVS. (DUPĂ CAZ):(I) DACĂ UTILIZĂȚI DATELE DE CONTACT SAU IDENTIFICARE FISCALĂ ALE ANGAJATORULUI SAU A ENTITĂȚII PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIULUI; și/sau (II) DACĂ SUNTEȚI ADMINISTRATOR. RECUNOAȘTEȚI CĂ ACEȘTI TERMENI SUNT OBLIGATORII și vă exprimați Consimțământul DVS. LA ACEȘTI TERMENI, FIE: (I) FĂCÂND Click PE UN BUTON SAU PRIN BIFAREA UNEI CĂSUȚE PENTRU ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI; SAU (II) ÎNREGISTRAREA LA UTILIZAREA SAU ACCESUL LA SERVICIU, ORICARE CARE ESTE MAI ANTERIOR („DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE”).


Prin accesarea SITE-ului web iflows.com și prin utilizarea SOFTWARE-ului și a serviciilor furnizate de iflows, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați SITE-ul web, serviciile și SOFTWARE-ul.I. DEFINIȚII și TERMENI

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți după cum urmează:

 1. ABONAMENT – modalitate de efectuare a PLĂȚII de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR către VÂNZĂTOR în schimbul dreptului de a utiliza SOFTWARE-ul pentru o anumită perioadă de timp;
 2. ACTUALIZĂRI – reprezintă toate corecțiile, îmbunătățirile funcționale și alte modificări ale SOFTWARE-ului;
 3. ASISTENȚĂ la IMPLEMENTARE – reprezintă un serviciu suplimentar, opțional sau inclus în anumite PACHETE, ce constă în asistarea specializată a UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORULUI la configurarea inițială a SERVICIULUI și furnizarea de recomandări pentru o utilizare cât mai eficientă a SERVICIULUI, exceptat de la dreptul de retragere a CUMPĂRĂTORULUI;
 4. COMANDĂ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR prin care CUMPĂRĂTORUL transmite VÂNZĂTORULUI, prin intermediul SITE-ului intenția sa de a achiziționa SERVICIUL;
 5. COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la ofertele sau promoțiile iflows precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie;
 6. CONT ANULAT/ȘTERS – Ștergerea tuturor datelor CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI (atât a celor de acces cât și a celor introduse de acesta) fără posibilitatea de recuperare a acestora;
 7. CONT SUSPENDAT – restricționarea accesului în cadrul aplicației de către VÂNZĂTOR;
 8. CONTRACTUL – reprezintă prezentul DOCUMENT la distanță încheiat intre VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR, fără prezența fizică simultană a VÂNZĂTORULUI și a CUMPĂRĂTORULUI, de achiziție a SERVICIULUI, obligatoriu pentru părți;
 9. CONTUL de OPERATOR – o aplicație din cadrul unei platforme tip cloud, rulată pentru CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR sub un nume unic care este protejată prin parolă, și prin intermediul căreia se primește acces doar la funcția Flux de Lucru;
 10. CONTUL de UTILIZATOR – o aplicație din cadrul unei platforme tip cloud, rulată pentru CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR sub un nume unic care este protejată prin parolă, și prin intermediul căreia se primește acces la toate funcțiile SOFTWARE-ului, pentru PACHETUL ales;
 11. CUMPĂRĂTOR/CLIENT – o persoana fizică, SAU o persoană juridică reprezentată (de un angajat, împuternicit, reprezentant legal, dar fără a ne limita la aceste exemple), sau unitate organizațională care nu are caracter juridic, dar care are capacitatea de a-și asuma obligații și de a dobândi drepturi în nume propriu, drepturi care îi conferă entității accesul la SOFTWARE în conformitate cu termenii și condițiile definite în CONTRACT;
 12. DOCUMENT – termenii și condițiile prezente, obligatorii pentru părți;
 13. DREPTUL de RETRAGERE – dreptul CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, de a solicita rezilierea CONTRACTULUI, într-un anumit termen, cu consecința restituirii contravalorii SERVICIULUI achitat;
 14. iflows – este denumirea comercială a iFlows Technologies Srl, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social situat în B-dul Metalurgiei 99-99, București, 041837, România, CUI RO46179401 și numărul de înregistrare J40/9774/2022;
 15. MODULE SUPLIMENTARE – funcționalități ale SOFTWARE-ului care sunt făcute accesibile CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI contra unei taxe suplimentare;
 16. OFERTĂ de PREȚ/PACHET DEDICAT - reprezintă OFERTA de PREȚ sau pachetul special conceput pentru cerințele CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, la solicitarea expresă a acestuia, comunicată electronic sau prin orice alt mijloc și care face parte integrantă din prezentul contract;
 17. PACHET/PACHET de UTILIZARE a SOFTWARE-ului - plan de utilizare a SERVICIULUI pentru diferite tipuri de activitate, cu diferite opțiuni incluse, prețurile și opțiunile disponibile fiind publicate și actualizate pe SITE în mod constant;
 18. PERIOADĂ de GRAȚIE - perioadă limitată de timp în care UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul în mod normal, chiar dacă ABONAMENTUL este expirat și SERVICIUL neachitat;
 19. PLATĂ RECURENTĂ - plată efectuată prin intermediul cardului bancar cu autorizarea VÂNZĂTORULUI și a procesatorul de plăți de a debita automat suma datorată de pe cardul CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI;
 20. PLATĂ - sumă de bani, achitată VÂNZĂTORULUI aferentă PACHETULUI ales, care poate fi efectuată prin card bancar ca și plată recurentă sau prin transfer bancar / ordin de plată;
 21. SERVICIUL – dreptul de a utiliza SOFTWARE-ul, fie pentru o perioadă de timp definită sau nedefinită, în condițiile prezentate în prezentul CONTRACT și/sau în OFERTA DE PREȚ;
 22. SITE – iflows.com;
 23. SOFTWARE – o platformă tip cloud formată dintr-o colecție de informații electronice integrate, alcătuite din cod sursă, seturi de instrucțiuni, interfețe și date auxiliare, care servesc la procesarea informațiilor într-un anumit mod prin utilizarea dispozitivelor de calcul ale CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, pus la dispoziție de VÂNZĂTOR odată cu prezentul CONTRACT pentru o perioadă limitată de timp, prin intermediul SERVICIULUI;
 24. TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui PACHET de UTILIZARE A SOFTWARE-ului de către iflows, CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către VÂNZĂTOR sau prin OP indiferent de modalitatea de livrare;
 25. UTILIZATOR – o persoană fizică care acționează în numele CUMPĂRĂTORULUI, care a obținut acces la SOFTWARE pentru oricare din tipurile de conturi;
 26. VÂNZĂTOR – iflows sau iFlows Technologies Srl;

II. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentul CONTRACT definește condițiile de utilizare a SERVICIUL, drepturile și obligațiile VÂNZĂTORULUI și ale CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, condițiile de încheiere și reziliere a CONTRACTULUI.
 2. Termenii de accesare, livrare și utilizare a SOFTWARE-ului, sunt specificate în prezentul document „CONTRACTUL”. Utilizarea altor servicii poate fi specificată în documente separate, furnizate CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI la momentul solicitării de OFERTĂ de PREȚ. Prin utilizarea SOFTWARE-ului sau a SERVICIULUI, sunteți de acord să vă supuneți prevederilor CONTRACTULUI. SOFTWARE-ul sau SERVICIUL sunt garantate, dacă este cazul, numai în conformitate cu termenii CONTRACTULUI. Toate celelalte garanții sunt excluse, așa cum se prevede în prezentul document.
 3. SOFTWARE-ul, SERVICIUL și condițiile din CONTRACT se adresează exclusiv persoanelor juridice și reprezentanți ai acestora, antreprenori care nu sunt consumatori în sensul legislației aplicabile. Prin urmare, CONTRACTUL nu face obiectul legilor referitoare la comerțul cu consumatorii.
 4. SOFTWARE-ul este proprietatea exclusivă a VÂNZĂTORULUI. Drepturile asupra elementelor individuale ale conținutului SOFTWARE-ului, inclusiv textele, imaginile, fotografiile și alte elemente protejate de lege aparțin VÂNZĂTORULUI. Întregul SOFTWARE și elementele individuale ale acestuia sunt protejate de dispozițiile legilor, în special de drepturile de proprietate intelectuală. CUMPĂRĂTORUL achiziționează doar SERVICIUL pentru o perioadă de timp și nu vreun drept de proprietate asupra SOFTWARE-ul propriu zis.
 5. CONTRACTUL este pus la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI ca parte a SERVICIULUI, într-un mod care permite descărcarea, deschiderea și salvarea acestuia.
 6. Persoanele care reprezintă CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI declară că au puterea (sunt autorizate) de a încheia CONTRACTUL în conformitate cu legea aplicabilă, cu dispozițiile statutare și acordurile sau alte reglementari interne sau împuterniciri și declară, de asemenea, că valabilitatea, eficacitatea, caracterul obligatoriu și puterea juridică deplină a CONTRACTULUI nu necesită niciun consimțământ, aprobare sau alte activități desfășurate de alte persoane sau organisme, adică CONTRACTUL este valabil, eficace și obligatoriu pentru Părți și are putere juridică deplină din momentul încheierii sale.
 7. Condiții tehnice minime pentru utilizarea SOFTWARE-ului:
  1. Deținerea unui dispozitiv care are acces la Internet;
  2. Deținerea unui browser care permite utilizarea JavaScript și a cookie-urilor, în următoarele versiuni necesare:
   • Microsoft Edge – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Mozilla Firefox – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Google Chrome – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Opera – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
   • Safari – cea mai nouă versiune sau două versiuni anterioare;
  3. Deținerea unei adrese de e-mail funcționale;
 8. Prin înregistrarea unei COMENZI pe SITE, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VÂNZĂTORUL își derulează operațiunile comerciale și își exprimă acordul la încheierea CONTRACTULUI.
 9. Notificarea primita de către CUMPĂRĂTOR, după efectuarea COMENZII are rol de informare și nu reprezintă acceptarea COMENZII. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 10. VÂNZĂTORUL își rezerva dreptul de a modifica cantitatea SERVICIILOR din COMANDĂ, sau de a refuza COMANDA în totalitate. Dacă modifică cantitatea de SERVICII din COMANDĂ sau refuză COMANDA în totalitate va anunța CUMPĂRĂTORUL la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția VÂNZĂTORULUI la efectuarea COMENZII și va returna suma achitată, parțial sau în totalitate în funcție de caz.
 11. CONTRACTUL se consideră încheiat între VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR în momentul primirii de către CUMPĂRĂTOR de la VÂNZĂTOR, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a datelor de conectare la CONTUL de UTILIZATOR.
 12. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR pe SITE vor sta la baza CONTRACTULUI, în anumite cazuri, fiind completat de OFERTA de PREȚ în caz că a fost solicitată.
 13. VÂNZĂTORUL oferă servicii standard de asistență tehnică referitoare la SOFTWARE și SERVICIUL pentru utilizatorii înregistrați, cu condiția ca utilizatorii SOFTWARE-ului sau SERVICIILOR să fie la zi cu PLATA ABONAMENTULUI pentru SERVICIU. Asistența tehnică poate fi obținută prin intermediul sistemului intern de ticketing iflows, a formularului de contact de pe SITE sau prin e-mail. Vom depune toate eforturile pentru a răspunde la întrebări în mod adecvat și într-un termen rezonabil. Vizitatorii SITE-ului web pot contacta iflows folosind un formular de contact de pe SITE.

III. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI SERVICIUL

 1. iflows este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra sau în legătură cu SOFTWARE-ul, SITE-ul web și cu materialul publicat pe acesta, cu excepția mărcilor comerciale și a denumirilor comerciale ale unor terțe părți care apar pe SITE, care sunt proprietatea acestora și a căror utilizare pe acest SITE are un caracter exclusiv și strict informativ.
 2. Vizitatorii SITE-ului sunt autorizați să tipărească sau să stocheze electronic o copie a oricărei pagini și a elementelor sale de pe SITE-ul nostru pentru uz personal, necomercial. Orice copie a SITE-ului, fie ea digitală sau tipărită, nu trebuie modificată. Conținutul de pe SITE, nu poate fi utilizat pe niciun alt site web sau material tipărit fără a se recunoaște sursa originală. Elementele vizuale, cum ar fi fotografiile și ilustrațiile, nu pot fi utilizate separat, fără a fi însoțite de text. Este interzisă utilizarea oricărei părți a SITE-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul textului, elementele de design vizual sau orice porțiune de HTML/CSS în scopuri comerciale, fără a obține permisiunea scrisă din partea iflows.
 3. Sunteți de acord să despăgubiți, să eliberați, să apărați si să exonerați iflows, oficialii, afiliații, directorii, angajații, consultanții, agenții, furnizorii și revânzătorii săi de orice răspundere, reclamație, acțiune, pierdere, prejudiciu, daună, vătămare, cost sau cheltuială (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților) în orice mod care decurge din sau este legat sau în legătură cu accesul sau utilizarea de către dvs. a acestui SITE și a SOFTWARE-ului.
 4. SERVICIUL, implicit și SOFTWARE-ul, poate fi utilizat de persoanele juridice prin reprezentanții lor, precum și de către persoane și unități organizatorice legale care nu au personalitate juridică, dar care sunt capabile să dobândească drepturi si să își asume obligații în nume propriu.
 5. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poate obține SERVICIUL pentru o perioadă de timp limitată ca parte a unui PACHET achiziționat prin PLATA ABONAMENTULUI aferent.
 6. Diferitele tipuri de SOFTWARE, ACTUALIZĂRILE și MODULELE SUPLIMENTARE ale acestuia, PREȚUL și gama de funcționalități ale acestora sunt puse la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI pe SITE și fac parte integrantă din prezentul CONTRACT.
 7. SERVICIUL poate fi achiziționat astfel:
  1. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL, care a plătit un ABONAMENT, primește un CONT DE UTILIZATOR, neexclusiv, netransferabil și nelimitat din punct de vedere teritorial, prin intermediul căruia are acces la SERVICIU care permite utilizarea SOFTWARE-ului. SERVICIUL este valabil pe durata ABONAMENTULUI achiziționat și expiră după ultima zi a ABONAMENTULUI;
  2. SERVICIUL include versiunea de SOFTWARE actuală în momentul achiziționării SERVICIULUI și ACTUALIZĂRILE SOFTWARE puse la dispoziție pe durata ABONAMENTULUI;
  3. Până la expirarea ABONAMENTULUI, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poate prelungi CONTRACTUL de un număr nelimitat de ori, în caz contrar SERVICIUL încetează. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL va fi informat cu privire la data de expirare a ABONAMENTULUI printr-o notificare prealabilă prin corespondență electronică cu 5 zile calendaristice înainte de expirare;
  4. După expirarea ABONAMENTULUI, SERVICIUL intră într-o PERIOADĂ de GRAȚIE de 30 de zile, perioadă în care UTILIZATORUL îl poate reînnoi;
  5. După expirarea PERIOADEI de GRAȚIE a SERVICIULUI, CONTURILE DE UTILIZATORI/ȘI SAU DE OPERATORI sunt suspendate pentru o perioadă maximă de 15 zile. În acest timp CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poate reînnoi abonamentul pentru a reactiva SERVICIUL. Pe perioada suspendării conturilor, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu mai are acces la utilizarea SOFTWARE-ului, nu mai poate introduce date noi, nu le poate modifica pe cele existente, singura opțiune încă activă fiind aceea de a descărca datele introduse deja, care aparțin CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, pe sistemul personal;
  6. Dacă până la expirarea perioadei de suspendare de 15 zile, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu a reînnoit ABONAMENTUL pentru a își reactiva SERVICIUL, în momentul expirării toate CONTURILE de UTILIZATOR/OPERATOR sunt șterse automat în mod definitiv, datele nemaiputând fi recuperate niciodată;
 8. Prin acceptarea CONTRACTULUI, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL declară simultan că este la curent cu funcțiile îndeplinite de SOFTWARE și de MODULE SUPLIMENTARE ale acestuia.
 9. Este interzisă utilizarea SOFTWARE-ului într-o manieră care depășește cea descrisă mai sus, mai exact, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu poate face următoarele: să decompileze, să decripteze, să deschidă sau să încerce să reconstruiască sau să reinventeze codul sursă, algoritmii, formatele de fișiere sau interfețele de program incluse în SOFTWARE. De asemenea, este interzisă eludarea sau indicarea modului în care se pot ocoli caracteristicile tehnice de securitate ale SOFTWARE-ului.
 10. Este interzisă copierea, alterarea, modificarea sau imitarea totală sau parțială a SOFTWARE-ului, a interfețelor de utilizator ale acestuia, inclusiv a arhitecturii informaționale, a conceptului, a oricărui conținut, a textelor, a designului grafic, a operelor de artă, a fotografiilor, a logo-urilor, a mărcilor comerciale, a sunetelor și a muzicii, a animațiilor, a comportamentelor și a soluțiilor de interfață, care sunt protejate prin convenții comerciale, drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială sau alte drepturi de proprietate intelectuală și legi împotriva concurenței neloiale.
 11. Este interzisă, în afară situațiilor în care VÂNZĂTORUL permite în mod expres acest lucru, extinderea funcționalității SOFTWARE-ului prin adăugarea de module care nu provin de la VÂNZĂTOR.
 12. SOFTWARE-ul nu face obiectul vânzării. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu are dreptul, de a împrumuta, cesiona, gaja, transfera, dona în folosință, atât comercială cat și necomercială, precum și de a partaja sub orice formă, pe orice suport, către terți CONTUL DE UTILIZATOR, CONTUL DE OPERATOR, SOFTWARE-ul sau orice alt MODUL SUPLIMENTAR al acesteia.
 13. Este interzisă, fără acordul VÂNZĂTORULUI utilizarea de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR a drepturilor de proprietate intelectuală ale VÂNZĂTORULUI, inclusiv a tuturor mărcilor comerciale naționale și internaționale, mărcilor de servicii, logo-urilor, denumirilor comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate de către VÂNZĂTOR.
 14. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL declară că știe că utilizarea ilegală a SOFTWARE-ului și a elementelor sale individuale de conținut este supusă răspunderii civile și poate antrena răspunderea penală, iar VÂNZĂTORUL are dreptul de a suspenda SERVICIUL în cazul în care există suspiciuni de încălcare a interdicțiilor enumerate în conținutul CONTRACTULUI, în special dar fără a ne limita, a celor conținute în titlul III pct.6-13 din prezentul CONTRACT, până la finalizarea verificărilor doar în baza unei simple notificări.
  1. În cazul în care suspiciunile nu se confirmă, VÂNZĂTORUL nu datorează nici o despăgubire pentru eventualele pagube de orice natură ca urmare a imposibilității de utilizare a contului de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR, acesta din urmă fiind îndreptățit doar la prelungirea gratuită a SERVICIULUI cu o perioadă egală cu cea în care a fost suspendat pentru verificări;
  2. În cazul în care suspiciunile se confirmă, VÂNZĂTORUL are dreptul, fără a fi limitat la asta, de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul produs, de a se adresa direct instanței, de a acționa atât pe latură civilă cât și pe latură penală împotriva CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI;
 15. Caracteristici tehnice de securitate:
  1. SOFTWARE-ul conține măsuri tehnologice, care funcționează împreună cu serverele informatice ale VÂNZĂTORULUI, care sunt dedicate prevenirii utilizării fără acord sau ilegale a SOFTWARE-ului. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL recunoaște și acceptă faptul că un astfel de sistem de autentificare permite VÂNZĂTORULUI să monitorizeze utilizarea SOFTWARE-ului de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR;

IV. PLATA

 1. VÂNZĂTORUL publică pe SITE, înainte de fiecare achiziție a unui PACHET de UTILIZARE a SOFTWARE-ului, informații privind prețul actual al acestuia în funcție de pachetul ales, ACTUALIZĂRILE acestuia sau MODULELE SUPLIMENTARE.
 2. Frecvența de facturare este stabilită de CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR și poate fi anuală. Plățile pentru ABONAMENTE se fac prin card sau transfer bancar. Plățile prin card bancar sunt PLĂȚI RECURENTE, procesatorul de plăți va debita automat suma datorată de pe cardul CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL va primi o înștiințare după debitare.
 3. Datele de card nu vor fi stocate de VÂNZĂTOR ci de o entitate certificată să stocheze datele în vederea procesării tranzacțiilor, entitate cu care atât VÂNZĂTORUL cât și banca se află în relație contractuală în vederea procesării tranzacțiilor recurente sau de tip Card on File.
 4. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL plătește electronic în modul specificat în SERVICIU. După selectarea unui sistem de plată electronică, sistemul va redirecționa CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL către site-ul web corespunzător al operatorului sistemului de plată dat, pentru a efectua plata. VÂNZĂTORUL nu este obligat să pună la dispoziție accesul la SOFTWARE-ul înainte de a primi o autorizație de plată pozitivă și/sau de a încasa PLATA în contul VÂNZĂTORULUI.
 5. VÂNZĂTORUL va emite o factură cu TVA aferentă achiziției SERVICIULUI. Factura cu TVA va fi emisă și livrată în format electronic. După efectuarea plății, VÂNZĂTORUL va permite CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI să utilizeze SOFTWARE-ul.
 6. Toate sumele sunt plătibile în lei, cu excepția cazului în care se specifică altfel într-o pagina de comandă. Acestea nu includ taxa pe valoarea adăugată. În cazul în care VÂNZĂTORUL are obligația legală de a plăti sau de a colecta taxe pentru care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL este responsabil, suma corespunzătoare va fi facturată și plătită de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL furnizează VÂNZĂTORULUI un certificat de scutire de taxe valabil, autorizat de autoritatea fiscală competentă.
 7. In cazul plăților online VÂNZĂTORUL nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de CUMPĂRĂTOR, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai CUMPĂRĂTORUL.

V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL/A CONFIDENȚIALITĂȚII

 1. VÂNZĂTORUL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR în conformitate cu legislația aplicabilă.
 2. Prin prezenta, VÂNZĂTORUL informează că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, anumite date fiind necesare pentru buna funcționare a SOFTWARE-ului.
 3. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL are dreptul de a accesa conținutul datelor cu caracter personal prelucrate și de a controla datele prelucrate, inclusiv completările, actualizările și rectificarea datelor cu caracter personal, precum și ștergerea acestora.
 4. Administratorul datelor cu caracter personal ale CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI este VÂNZĂTORUL.
 5. VÂNZĂTORUL nu este administratorul datelor cu caracter personal stocate de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR prin intermediul SOFTWARE-ului, în special al datelor cu caracter personal ale terților.
 6. Confidențialitatea datelor și a informațiilor pe care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL le introduce/folosește în SOFTWARE - reprezintă obligația pe care VÂNZĂTORUL și-o asumă, ca pe toată durata SERVICIULUI și după încetarea acestuia, să nu folosească, să nu transmită, si să nu divulge unei/unor terțe părți, date sau informații confidențiale, inclusiv date comerciale, economice și fiscale, despre care a luat cunoștință în timpul executării acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Toate informațiile și datele introduse și folosite în SOFTWARE sunt proprietatea exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, acesta având posibilitatea de a le descărca oricând, în formatul ales, din secțiunea Export.
 7. Pentru informații referitoare la modul în care iflows procesează informațiile de identificare personală, vă rugăm să consultați documentul Politica de Confidențialitate. Politica de Confidențialitate specifică ce tip de informații colectează iflows de la utilizatorii SITE-ului web și explică modul în care aceste informații pot fi utilizate.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 1. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL are DREPT DE RETRAGERE, mai exact are dreptul de a rezilia CONTRACTUL de utilizare a SERVICIULUI în termen de maxim 30 de zile de la încheierea CONTRACTULUI. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poate uza de acest drept doar pentru o perioada 30 de zile, calculate de la data încheierii CONTRACTULUI, acest drept nemaiexistând în cazul reînnoirii sau prelungirii ABONAMENTULUI.
 2. Pentru a-și exercita dreptul menționat mai sus, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poate:
  1. utiliza opțiunea disponibilă în contul său, sub formă de buton sau secțiune Anulare Abonament;
  2. să trimită o notificare, în format electronic, la adresa contact[at]iflows.com;
 3. În cazul rezilierii CONTRACTULUI, așa cum este descris la pct. V.1. din contract, VÂNZĂTORUL este obligat să returneze toate plățile primite către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR, în termen de cel mult 7 zile de la data la care VÂNZĂTORUL a primit o declarație de reziliere a CONTRACTULUI. Plățile de rambursare vor fi efectuate folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR în tranzacția inițială. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru plata rambursării.
 4. Prin accesarea CONTULUI și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea COMENZII, CLIENTUL/UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile SITE-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul SITE-ului, existentă la data accesării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării COMENZII, care e mai anterioară.
 5. VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii si Condițiile SITE-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a SITE-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. DOCUMENTULUI este opozabili CLIENȚILOR/UTILIZATORILOR/CUMPĂRĂTORILOR de la momentul afișării in SITE. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe SITE versiunea modificată a DOCUMENTULUI, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui DOCUMENT.
 6. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL are dreptul de a utiliza asistența tehnică în conformitate cu termenii SERVICIULUI.
 7. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL este obligat să respecte legislația în vigoare, în special este obligat să respecte drepturile de autor și legile conexe, precum și drepturile de proprietate intelectuală. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu poate utiliza SOFTWARE-ul într-un mod incompatibil cu natura și scopul acestuia.
 8. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL se obligă să folosească modulele SOFTWARE-ului de e-mail și sms, cu respectarea prevederilor legale și sociale, fiind unicul răspunzător exclusiv pentru modul în care utilizează modulele respective și de conținutul mesajelor e-mail și sms trimise către alte persoane. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL va lua toate măsurile necesare pentru ca mesajele trimise să nu conțină cuvinte sau informații prohibite de lege sau care să lezeze moralitatea. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL nu respectă condițiile de utilizare specificate, VÂNZĂTORUL are dreptul de a suspenda cu efect imediat accesul la aceste modulele de e-mail și sms, urmând a notifica CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL în acest sens.
 9. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poartă răspunderea exclusivă și deplină pentru conținutul introdus în SOFTWARE (date, informații, etc.). VÂNZĂTORUL nu este obligat să verifice datele transferate, stocate sau partajate de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR.
 10. CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei sale pentru cont, pentru protejarea acesteia împotriva utilizării neautorizate. În cazul detectării utilizării neautorizate a parolei sau a utilizării ilicite a SOFTWARE-ului, CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL poartă toată responsabilitatea pertinentă.
 11. CUMPĂRĂTORUL poartă întreaga responsabilitate pentru activitățile altor utilizatori în cazul în care acesta își împarte accesul la SOFTWARE.
 12. În măsura în care acest lucru este permis de dispozițiile legale în vigoare, nu se aplică răspunderea VÂNZĂTORULUI, atât contractuală, cat și delictuală, pentru toate consecințele, atât indirecte, cat și directe, legate de utilizarea SOFTWARE-ului, inclusiv pentru orice daune (inclusiv pierderi reale, precum și profituri pierdute) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea utilizatorului, în special pentru orice daune rezultate din defecte partajate în baza acestui contract de software, nefuncționalități a SERVICIULUI sau posibile erori de date. Această exonerare de răspundere se aplică chiar și după rezilierea sau expirarea contractului, indiferent de cauza rezilierii sau expirării.
 13. VÂNZĂTORUL nu este răspunzător, dar fără a ne limita, nici pentru următoarele:
  1. Orice daune care rezultă din modul în care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL a utilizat SOFTWARE-ul, în măsura în care activitățile CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI nu constituie o utilizare normală a SOFTWARE-ului, în conformitate cu specificația acestuia;
  2. De eventualele daune sau profit nerealizat ca urmare a suspendării accesului la SOFTWARE pentru suspiciunea de încălcare a termenilor contractuali de către CUMPĂRĂTOR;
  3. Întreruperi ale SOFTWARE-ului datorate introducerii necorespunzătoare a datelor și/sau utilizării SOFTWARE-ului de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR care contravine recomandărilor VÂNZĂTORULUI;
  4. Probleme tehnice cauzate de faptul că UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL nu îndeplinește cerințele tehnice și/sau nu are acces la Internet;
  5. Efecte cauzate de lipsa de protecție împotriva accesului terților și/sau de divulgarea de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR a numelui de utilizator sau parolei de acces la SOFTWARE către terți;
  6. Pierderea de date privind serviciul colectate în sistemele informatice, cauzată de acțiunile CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI, de o defecțiune a echipamentului său, de disfuncționalități ale internetului, de pierderi cauzate de activitățile unor terți;
  7. Imposibilitatea permanentă sau temporară de a utiliza SOFTWARE-ul din motive independente de VÂNZĂTOR și/sau dependente de terți, inclusiv forță majoră, defecțiuni ale echipamentului, defecțiuni ale sistemului informatic sau activități ilegale ale altor utilizatori sau terți;
 14. VÂNZĂTORUL are dreptul:
  1. Să dezvolte, să modifice și să actualizeze SOFTWARE-ul, ceea ce nu afectează drepturile dobândite de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR;
  2. Să impună următoarele sancțiuni în cazul încălcării prezentului CONTRACT:
   • Avertisment oficial;
   • Suspendarea SERVICIULUI;
  3. Să rezilieze imediat CONTRACTUL, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL încalcă termenii prezentului CONTRACT;
  4. Să exercite drepturi în instanță, inclusiv cereri de despăgubire în cazul în care CUMPĂRĂTORUL/UTILIZATORUL încalcă prezentul CONTRACT. În cazuri justificate, VÂNZĂTORUL poate transfera informații referitoare la încălcări ale legii către autoritățile competente;
  5. Să vândă, în special: SERVICIUL, SOFTWARE-ul, totalitatea sau o parte a întreprinderii și a companiei, precum si să schimbe numele companiei, numele SOFTWARE-ului și numele SERVICIULUI, si să cedeze drepturile care rezultă din prezentul CONTRACT, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR;
  6. Să înceteze furnizarea SERVICIULUI pentru viitor nemaioferind posibilitatea prelungirii acestuia, cu informarea prealabilă a CUMPĂRĂTORULUI/UTILIZATORULUI. Acest lucru nu afectează în nici un fel contractele aflate în curs, SERVICIULfiind disponibil până la expirarea perioadei contractuale;
  7. Să utilizeze cum crede el de cuviință feedback-ul obținut de la CUMPĂRĂTOR/UTILIZATOR, OPERATOR etc. aceștia cunoscând faptul că prin furnizarea către iflows a oricărui feedback, comentariu sau sugestie cu privire la SITE, SOFTWARE și SERVICII, prin prezenta, atribuie iflows toate drepturile asupra feedback-ului și sunt de acord ca iflows să aibă dreptul de a utiliza un astfel de feedback și informațiile aferente în orice mod pe care îl consideră adecvat;

VII. SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din CONTRACT următoarele:
  1. SERVICIUL ASISTENȚĂ LA IMPLEMENTARE, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al CUMPĂRĂTORULUI, deoarece prin acel acord acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde DREPTUL la RETRAGERE după demararea procedurii de ASISTENȚĂ la IMPLEMENTARE de către VÂNZĂTOR;

VIII. FORȚA MAJORĂ

 1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

IX. DISPOZIȚII FINALE

 1. Pentru aspectele care nu sunt discutate în conținutul CONTRACTULUI se aplică legile universal aplicabile ale României, ale Uniunii Europene și ale dreptului internațional.
 2. În cazul în care orice prevedere a CONTRACTULUI este considerată nulă sau ineficientă, aceasta va fi considerată nescrisă, neafectând în nici un fel restul CONTRACTULUI, celelalte clauze rămânând obligatorii din punct de vedere juridic.
 3. În cazul în care există abateri în traducerea în diferite limbi ale CONTRACTULUI, baza de interpretare va fi întotdeauna CONTRACTUL scris în limba română.
 4. Calcularea termenelor se face pe zile calendaristice, orice termen începând să curgă din momentul împlinirii condiției, și expirând în ultima zi la ora 23:59.
 5. Toate litigiile cu CUMPĂRĂTORII/UTILIZATORII care folosesc SOFTWARE-ul într-o manieră direct legată de activitatea lor comercială sau profesională, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sau orice alt litigiu derivat din acest CONTRACT, vor fi soluționate în instanță de drept comun competentă, care are jurisdicție teritorială asupra sediului social al VÂNZĂTORULUI, în conformitate cu legislația din România.