Regiunea Nord-Est, în parteneriat cu Banca Mondială, a lansat un apel de finanțare "Pilot" pentru digitalizarea afacerilor, dedicat micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Acest program vine cu condiții specifice de implementare și mecanisme de selecție, oferind o sumă cuprinsă între 15,000 și 100,000€ pentru transformarea digitală a IMM-urilor.

 

Rolul Platformei iflows

Prin funcționalitățile sale integrate, care includ CRM, ERP și Project Management, iflows vă oferă instrumentele necesare pentru digitalizarea eficientă și transparentă a afacerii dumneavoastră, îndeplinind astfel criteriile de eligibilitate ale programului. Oferim soluții complete, de la gestionarea stocurilor și raportare, până la controlul complet al fluxului de lucru și centralizarea informațiilor clienților.

Pentru IMM-uri care aspiră la digitalizare și dezvoltare, această oportunitate de finanțare, împreună cu soluțiile oferite de iflows, reprezintă un pas esențial spre atingerea obiectivelor pe termen lung.

 

Cine Poate Aplica

 

  • Micro-întreprinderi: ce propun investiții în mediul urban din Regiunea Nord-Est
  • Întreprinderi mici și mijlocii: care propun investiții în mediul urban sau rural din aceeași regiune.

 

Activități Eligibile

 

  • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și licențe
  • Servicii de consultanță sau analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice
  • Achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive
  • Realizarea de rețele LAN/Wifi
  • Instruirea personalului

 

Cronologie și Proceduri

  • Termen limită pentru completarea chestionarului: 15 septembrie 2023
  • Perioada de depunere a proiectelor: 1 octombrie - 30 noiembrie 2023

 

Mecanism de Selecție

Este un proiect "Pilot", cu un mecanism necompetitiv de selecție. Proiectele vor fi evaluate prin cercetare statistică, coordonată de Banca Mondială și finanțată de Comisia Europeană.

 

Inovații ale Apelului

Acest apel pilot introduce un mecanism de cercetare statistică pentru măsurarea impactului generat de proiectele finanțate. Acest lucru adaugă o dimensiune de evaluare și monitorizare care poate fi esențială pentru dezvoltarea ulterioară a programelor similare.